Poĺovnícke združenie TURKOVÁ

IČO:

31940013

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie TURKOVÁ

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovský Hrádok, 03301

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510726 - Liptovský Hrádok

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený