Poľovnícke združenie Turá Lúka

IČO:

36125211

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Turá Lúka

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Diely 319, Myjava, 90703

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223504581 - Myjava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený