Poľovnícke združenie Tupý vrch so sídlom v Tupej

IČO:

35602911

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tupý vrch so sídlom v Tupej

Dátum vzniku:

26.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tupá 113, Tupá, 93584

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502871 - Tupá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený