Poľovnícke združenie TROJCHOTÁR

IČO:

42332818

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TROJCHOTÁR

Dátum vzniku:

04.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Demandice 301, Demandice, 93585

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502154 - Demandice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený