Poľovnícke združenie Trojchotár Veľký Ďur

IČO:

37966596

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Trojchotár Veľký Ďur

Dátum vzniku:

23.09.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľký Ďur 571, Veľký Ďur, 93534

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502936 - Veľký Ďur

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený