Poľovnícke združenie TORYSA MEDZIBROD

IČO:

35657634

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TORYSA MEDZIBROD

Dátum vzniku:

17.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Hôrkami 1, Medzibrod, 97696

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508764 - Medzibrod

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený