Poľovnícke združenie Topľa Soľ

IČO:

35517123

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Topľa Soľ

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Soľ 139, Soľ, 09435

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D529176 - Soľ

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený