Poľovnícke združenie TOMÁŠOVEC Zubák

IČO:

42275156

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TOMÁŠOVEC Zubák

Dátum vzniku:

15.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Uhrovecká 308, Lednické Rovne, 02061

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513326 - Lednické Rovne

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený