Poľovnícke združenie Tlstá hora

IČO:

37913361

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tlstá hora

Dátum vzniku:

20.03.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvašov 204, Kvašov, 02062

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228557501 - Kvašov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený