Poľovnícke združenie TILALMAŠ Dolné Obdokovce

IČO:

36107972

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TILALMAŠ Dolné Obdokovce

Dátum vzniku:

09.05.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Obdokovce, Dolné Obdokovce, 95102

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500194 - Dolné Obdokovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený