Poľovnícke združenie TANÁD

IČO:

42417554

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TANÁD

Dátum vzniku:

19.06.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Križovatka 5, Banská Štiavnica, 96901

Okres:

SK0322 - Okres Banská Štiavnica

Obec:

SK0322516643 - Banská Štiavnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený