Poľovnícke združenie Svornosť

IČO:

31300944

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svornosť

Dátum vzniku:

21.09.1973

Dátum zániku:


18.03.2016

Adresa sídla:

Petrovany, Petrovany, 08253

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525014 - Petrovany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený