Poľovnícke združenie Svit vo Svite

IČO:

35518316

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svit vo Svite

Dátum vzniku:

04.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svit, Svit, 05921

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523925 - Svit

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený