Poľovnícke združenie Svätý Ladislav v Turni nad Bodvou

IČO:

35536039

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svätý Ladislav v Turni nad Bodvou

Dátum vzniku:

25.06.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turňa nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, 04402

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426559784 - Turňa nad Bodvou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený