Poľovnícke združenie Svätý Hubert Slavec

IČO:

35558491

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svätý Hubert Slavec

Dátum vzniku:

09.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Smreková 213, Brzotín, 04951

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428560022 - Brzotín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov