Poľovnícke združenie Svätého Martina

IČO:

31792014

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svätého Martina

Dátum vzniku:

18.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Osada Martin 29, Senec, 90301

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508217 - Senec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený