POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SUS - SCROFA

IČO:

42190401

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Dolný Gemer

Dátum vzniku:

20.04.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrabiny 1057, Tisovec, 98061

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515680 - Tisovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený