Poľovnícke združenie STROJÁR

IČO:

35655992

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie STROJÁR

Dátum vzniku:

29.12.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Palárikova 181/14, Dubnica nad Váhom, 01841

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513016 - Dubnica nad Váhom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Návrat na zoznamTlačiť PDF