Poľovnícke združenie STRÁŇ

IČO:

35593423

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie STRÁŇ

Dátum vzniku:

08.03.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sľažany 387, Sľažany, 95171

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500747 - Sľažany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený