Poľovnícke združenie STIKOVICA

IČO:

35522356

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie STIKOVICA

Dátum vzniku:

16.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Holčíkovce 112, Holčíkovce, 09405

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528731 - Holčíkovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený