Poĺovnícke združenie Starý Dieĺ

IČO:

00626953

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Starý Dieĺ

Dátum vzniku:

21.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Bystrica, 02305

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509311 - Nová Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený