Poľovnícke združenie Srnec Ruská Bystra

IČO:

31299580

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Srnec Ruská Bystra

Dátum vzniku:

01.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podhoroď 166, Podhoroď, 07264

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522929 - Podhoroď

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený