Poľovnícke združenie SPZ Bodnárka pri MsL v Revúcej

IČO:

35988312

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SPZ Bodnárka pri MsL v Revúcej

Dátum vzniku:

12.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šafárikova 1, Revúca, 05001

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526142 - Revúca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený