Poľovnícke združenie spoluvlastníkov DRAHLOV MIEZGOVCE

IČO:

35627352

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie spoluvlastníkov DRAHLOV MIEZGOVCE

Dátum vzniku:

15.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

K Zornici 107/6, Bánovce nad Bebravou, 95701

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221542652 - Bánovce nad Bebravou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený