Poľovnícke združenie Spišský Štvrtok

IČO:

42361443

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Spišský Štvrtok

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Osloboditeľov 82/30, Spišský Štvrtok, 05314

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543624 - Spišský Štvrtok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený