Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II.

IČO:

35516321

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II.

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tr.1.mája 4/31, Spišská Nová Ves, 05205

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526355 - Spišská Nová Ves

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený