Poľovnícke združenie ŠPICA - Hniezdne

IČO:

42075807

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŠPICA - Hniezdne

Dátum vzniku:

07.05.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hniezdne 283, Hniezdne, 06501

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526720 - Hniezdne

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený