Poľovnícke združenie Sokolovce - Ratnovce

IČO:

42166233

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sokolovce - Ratnovce

Dátum vzniku:

12.07.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Piešťanská 272/102, Sokolovce, 92231

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507563 - Sokolovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený