Poľovnícke združenie SOKOL Šrobárová

IČO:

36105341

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOKOL Šrobárová

Dátum vzniku:

28.10.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Školská 52, Šrobárová, 94632

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501352 - Šrobárová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený