Poľovnícke združenie Sokol

IČO:

42358965

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sokol

Dátum vzniku:

20.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lomnická 15, Levoča, 05401

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543292 - Levoča

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený