Poľovnícke združenie SOKOL

IČO:

42198895

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOKOL

Dátum vzniku:

28.07.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Majerský rad 641/43, Krupina, 96301

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518557 - Krupina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený