Poľovnícke združenie SOKOL

IČO:

31989934

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SOKOL

Dátum vzniku:

25.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kružlov, Kružlov, 08604

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519421 - Kružlov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený