Poľovnícke združenie SNP Dačov Lom

IČO:

42190789

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SNP Dačov Lom

Dátum vzniku:

11.08.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dačov Lom, Dačov Lom, 99135

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515949 - Dačov Lom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený