Poľovnícke združenie Slovenskí poľovníci

IČO:

42137764

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovenskí poľovníci

Dátum vzniku:

31.12.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Potočná 21, Bratislava - mestská časť Rača, 83106

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529354 - Bratislava - mestská časť Rača

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený