Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vydranoch

IČO:

36088099

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vydranoch

Dátum vzniku:

08.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vydrany, Vydrany, 93016

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211502014 - Vydrany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený