Poľovnícke združenie Slovenská Nová Ves

IČO:

37834771

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovenská Nová Ves

Dátum vzniku:

17.01.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenská Nová Ves 181, Slovenská Nová Ves, 91942

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217556564 - Slovenská Nová Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený