Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča

IČO:

35653639

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča

Dátum vzniku:

31.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Školská 4, Slovenská Ľupča, 97613

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321509001 - Slovenská Ľupča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený