Poľovnícke združenie Skalná Mníšek nad Popradom

IČO:

31301207

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Skalná Mníšek nad Popradom

Dátum vzniku:

29.07.1993

Dátum zániku:


31.12.2013

Adresa sídla:

Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom, 06522

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526908 - Mníšek nad Popradom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov