Poľovnícke združenie SKALKA Turček

IČO:

36132241

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SKALKA Turček

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turček 343, Turček, 03848

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512699 - Turček

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený