POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SKALICA - KALINOVO

IČO:

37996843

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE SKALICA - KALINOVO

Dátum vzniku:

16.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bystrinská 51, Kalinovo, 98501

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511471 - Kalinovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený