Poľovnícke združenie Šiatoroš

IČO:

35996471

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Šiatoroš

Dátum vzniku:

16.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šiatorská Bukovinka, Šiatorská Bukovinka, 98558

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511862 - Šiatorská Bukovinka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený