Poľovnícke združenie Senková

IČO:

35658541

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Senková

Dátum vzniku:

02.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podbiel, 02742

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509981 - Podbiel

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený