Poľovnícke združenie Senica - pole

IČO:

37835947

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Senica - pole

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Palárikova 305, Senica, 90501

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504203 - Senica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený