Poĺovnícke združenie Sekčov

IČO:

31300588

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Sekčov

Dátum vzniku:

21.09.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tulčík, Tulčík, 08213

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525341 - Tulčík

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený