Poľovnícke združenie SEBECHLEBSKÝ MAJER

IČO:

42114276

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SEBECHLEBSKÝ MAJER

Dátum vzniku:

22.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Devičany 203, Devičany, 93504

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502162 - Devičany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený