Poľovnícke združenie SAKALOV so sídlom LOMNÉ

IČO:

35520922

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SAKALOV so sídlom LOMNÉ

Dátum vzniku:

28.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lomné, Lomné, 09033

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527513 - Lomné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený