Poľovnícke združenie, S I H L A, Nová Ľubovňa

IČO:

42091071

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie, S I H L A, Nová Ľubovňa

Dátum vzniku:

07.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa, 06511

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526924 - Nová Ľubovňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený