Poľovnícke združenie Rys

IČO:

37816705

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rys

Dátum vzniku:

13.01.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sebechleby 201, Sebechleby, 96266

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518735 - Sebechleby

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený