Poľovnícke združenie Rybník

IČO:

34005081

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rybník

Dátum vzniku:

26.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rybník, Rybník, 93523

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502707 - Rybník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený