Poľovnícke združenie RYBNÍK - UHLISKO - FERLIGOV Ďapalovce

IČO:

42359988

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie RYBNÍK - UHLISKO - FERLIGOV Ďapalovce

Dátum vzniku:

22.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ďapalovce 118, Ďapalovce, 09405

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544141 - Ďapalovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený